Kalifiye personelimiz ile laboratuvarda boyutsal, kütle, el tipi kuvvet ölçer (dinamometre), basınç, zaman, frekans, hacim, sıcaklık ve nem kalibrasyonlarını hassas bir şekilde yapmaktadır.

BOYUTSAL KALİBRASYONLAR

 • 300 mm’ye kadar dış çap mikrometresi, kumpas, derinlik kumpası ve mihengir kalibrasyonları

 • 25 mm’ye kadar ölçü saati(komparatör) kalibrasyonu

 • 2 mm’ye kadar salgı ve delik komparatörü kalibrasyonu

 • 100 mm’ye kadar kalınlık ölçer kalibrasyonu

 • 10 m’ye kadar şerit metre kalibrasyonu

 • 2 m’ye kadar çelik cetvel kalibrasyonu

 • 25 µm’den 125 mm’ye kadar tel örgülü ve delikli metal levhalı test eleği kalibrasyonu yapılmaktadır.

KÜTLE VE STANDART OLMAYAN AĞIRLIK KALİBRASYONLARI

 • 1 g’dan 25 kg’ya kadar M sınıfı kütle kalibrasyonu

 • 1 g’dan 25 kg’ya kadar standart olmayan ağırlıkların kalibrasyonu (başvuru kapsamında) yapılmaktadır.

EL TİPİ KUVVET ÖLÇER (DİNAMOMETRE) KALİBRASYONLARI

 • 5 N’dan 500 N’a kadar El tipi kuvvet ölçer(Dinamometre) kalibrasyonları yapılmaktadır

BASINÇ KALİBRASYONLARI

 • -1 bar’dan 700 bar’a kadar göstergeli basınç ölçerlerin kalibrasyonu yapılmaktadır.

FREKANS VE ZAMAN KALİBRASYONLARI

 • 6 saat, 75000 rpm’ e kadar optik takometre ile timer, kronometre cihazlarının kalibrasyonları yapılmaktadır.

HACİM KALİBRASYONLARI

 • 10 µL’den 10 mL’ye kadar pistonlu pipet(otomatik pipet) kalibrasyonu

 • 0,05 mL’den 100 mL’ye kadar pistonlu büret kalibrasyonu

 • 10 µL’den 200 mL’ye kadar dispenser kalibrasyonu

 • 1 mL’den 2000 mL’ye kadar balon joje kalibrasyonu

 • 5 mL’den 2000 mL’ye kadar mezür kalibrasyonu

 • 10 mL’den 25 mL’ye kadar piknometre (Gay Lussac, Reisdnauer ve Hubbard) kalibrasyonu

 • 0,5 mL’den 25 mL’ye kadar taksimatlı pipet kalibrasyonu

 • 0,5 mL’den 200 mL’ye kadar tek ölçülü(bullu) pipet kalibrasyonu

 • 1 mL’den 100 mL’ye kadar taksimatlı büret(Otomatik cam büret) kalibrasyonu yapılmaktadır.

SICAKLIK VE NEM ÖLÇER KALİBRASYONLARI

 • Isılçift, NTC, PTC, PT100 veya elektronik sıcaklık algılayıcısı olan göstergeli sıcaklık ölçer cihazların -40 °C’den 1200 °C’ye kadar kalibrasyonları

 • -40 °C’den 200 °C’ye kadar sıvılı cam termometre kalibrasyonları

 • -30 °C’den 500 °C’ye kadar radyasyon(lazer) termometre kalibrasyonları

 • 10 °C ile 40 °C @ arasında 10 %rh ile 90 %rh sıcaklık nem ölçer cihazlarının kalibrasyonu

 • -10 °C’den 100 °C’ye kadar ortam sıcaklık ölçer kalibrasyonları yapılmaktadır.